Το απόλυτο εργαλείο αναζήτησης επαγγελματιών

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αναζητήστε: την επωνυμία της επιχείρησης ή το τηλέφωνο
ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Αλφαβητική Αναζήτηση Επαγγελματιών: Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Παρακάτω θα βρείτε κάποια από τα πιο χρήσιμα τηλέφωνα που μπορεί να χρειαστείτε για την πόλη της Λάρισας.

Πυροσβεστική 199 - 2410617867
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2410230031-34
Πανεπιστημιακό Περ/κό Νοσοκομείο Λάρισας 2410617000
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Λάρισας 166
Άμεση Δράση 100
Τροχαία 2410683137
Αστυνομία 2410623172
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ 166
Νοσοκομείο Γενικό Κουτλιμπάνειο Τηλ. Κέντρο: 2410230031-34
Νοσοκομείο Γενικό Κουτλιμπάνειο Εξ. Ιατρεία: 2410230049 / 2410280750 / 2410560299
Νοσοκομείο Γενικό Κουτλιμπάνειο Επείγοντα Περιστατικά: 2410560483
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Τηλ. Κέντρο: 2413501000 / 2410611898 / 2410612386
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Εξ. Ιατρεία: 2410682461-2
Δημαρχείο Τηλ. Κέντρο: 2413500210
Δημαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2410564200 / 2410255555
Δημοτική Αστυνομία 2410680204
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1ο ΚΕΠ: 2413500023-29
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 2ο ΚΕΠ: 2410284575
Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 2410537070 / 2410537073-4
ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ) 10400
EXPRESS SERVICE 1154
HELLAS SERVICE 1057
INTERAMERICAN 168
INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ 11555
SOS Service 233 333
Υπεραστικό ΚΤΕΛ 2410567600
ΚΤΕΛ Γραφ. Γενικού Τουρισμού 2410537760
ΚΤΕΛ Αποθήκη 2410567622 / 2410537754
Αστικό ΚΤΕΛ 2410533903
Σταθμός ΟΣΕ 2410236250 / 2410590263 / 2410590143
Ράδιο Ταξί 2410661414
Ταξί 14840
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 2410551327-8
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 2410623001-6
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχεύτεσης 2410687000
Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ 2410579480
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Α' ΔΟΥ: 2410534388
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Α' ΔΟΥ: 2410533932